logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Esaias Tegnér professor i Lund

   Lund i årtal

EsaiasT

1812-1824 är Esaias Tegnér professor vid Lunds Universitet. Hans erfarenheter av det lantliga Lund kommer honom att mynta uttrycket ’’den akademiska bondbyn’’.

Läs mer om Esaias Tegnér här

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén