logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Eksandhs

   Västerbro

Foto: Otto Ryding. 2021.

Eksandhs var arvtagaren till en av Lunds klassiska järnvaruhandlare, Sam Nilssons järnvaruhandel. Den hade grundats vid sekelskiftet 1900 och låg strax söder om Stortorget. Beslutet att flytta ut butiken från stadskärnan 1973 togs av Sam Nilssons sonson Nils Eksandh. Vid Öresundsvägen hade han köpt upp två tomter som hade tillhört Lunds stenförädling Forsberg och Wallin respektive Bengtssons ost. Till en börja inreddes butiken i det gamla ostlagret,men 1980 uppfördes en större butiksbyggnad i brunt tegel efter ritningar av Bo Grönquist och i samband med det bytte företaget namn till Eksandhs. När sonen Håkan Eksandh övertog firman inleddes en expansion med flera butiker i Skåne. Huset vid Öresundsvägen fick 2007 en större tillbyggnad västerut efter ritningar av Ulf Kadefors. Samma år gick Eksandhs samman med Arvid Svensson Pro i Västerås, Sällfors i Borås och Bendéns i Göteborg, men kort därefter såldes den nybildade koncernen till Tools. Därefter har även Tools blivit uppköpta och 2021 flyttade butiken ut till Gastelyckan.

Erikshjälpen flyttade 2016 in i delar av de gamla butikslokalerna som hade blivit lediga i samband med tillbyggnaden 2007.

Text: Otto Ryding

Samtliga artiklar om Västerbro hittar man här.

  Senast uppdaterad 7 januari, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 6 december, 2021 av Ingrid André