logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Drotten

   Kvartersnamnen inom vallarna

Drotten ortofoto 9
Kvarteret Drotten infattas av Kattesund, Staffans Gränd, Drottensgatan och Grönegatan.
Bakom namnet ligger Drottens kyrka som dock låg i Kattesund och kv Sankt Clemens. Kvartersnamnet tillkom först sedan Staffans Gränd förlängts ända till Drottensgatan.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 26 juni, 2018 av Ingrid André