logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Dopkapellet

   Domkyrkan

Dom_dopkapell1

Dom_dopkapell1

Dopkapellet är Domkyrkans särskilda plats för bön och andakt. Här finns en förbönsbok och även en möjlighet att lämna förbönsämnen till någon av Domkyrkans gudstjänster den kommande veckan. Från början var dopkapellet ärkebiskopens särskilda kapell och rester av det gamla ärkebiskopssätet kan fortfarande ses i kapellets ena hörn. Här finns också en vacker träskulptur från 1400-talet som föreställer Maria med Jesusbarnet. Mitt i dopkapellet finns Domkyrkans dopfunt i gotländsk kalksten från 1200-talet.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 16 maj, 2010 av Rune Källén