logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Digerdöden härjar i Danmark.

   Lund i årtal

Digerdoden

1348 drabbar digerdöden Danmark och med all sannolikhet även Skåne och Lund. Dock saknas det några direkta uppgifter om den svarta dödens härjningar i staden.

Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats. Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André