logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Den glömda brunnen

   Spadtaget

Den glömda brunnen

Vid undersökningarna 1974-75 på PKbankens tomt kv S:t Clemens påträffades flera brunnar. Detta är inte ovanligt i Lund där många hundra medeltida brunnar undersökts genom åren. Det ovanliga med brunnen på bilden var att den aldrig fyllts igen. När den övergavs hade man nöjt sig med att täcka mynningen med plankor. Dessa uppfattades som rester av ett husgolv tills en av arkeologerna råkade trampa igenom det multnade träet. Det till synes stabila golvet visade sig vara en farlig fälla från 1200-talet. Under det fanns nämligen en djup brunnsholk uthuggen i en ekstam som fortfarande var helt vattenfylld. Brunnen tillkomsttid har satts till 1200-talets början.

En gul plastanka simmade ett tag i brunnen som lekfull varningssignal.

Text: Claes Wahlöö. Foto: Kulturen

Läs mer
Lindh, Jan, Brunnarna. (I Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaeologica Lundensia VII).1976

2019-03

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 17 mars, 2019 av Ingrid André