logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Danska nationen

   Akademiska Föreningen - AF

1943 när motståndet mot den tyska ockupationen hårdnade i Danmark flydde många danska studenter och fortsatte sina studier i Lund där det även upprättades en dansk skola. De bildade 1943 en egen dansk nation som dock ej var officiell utan dess medlemmar var samtidigt adjungerade i de andra nationerna. Den danska nationen hade även en egen nationsfana i form av en dansk fana med texten ”Den danske nation 1943” broderat i fankorsets mitt. De danska studenterna utgjorde en nyttig påminnelse om det barska verkligheten utanför det ängsligt neutrala Sverige och beskrevs i en artikel i tidningen Arbetet som ”betydligt mer mogna än sina svenska studentkamrater och de utgjorde ett mycket välkommet tillskott av debattörer i det diskussionsfattiga Lund”.

Text: Göran Larsson

Läs mer
Danska skolan

  Senast uppdaterad 9 juni, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 9 juni, 2024 av Ingrid André