logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Christian Cavallin (1831-1890)

   Lundabor i sten och brons

Latinsk filolog.
Professor i grekiska 1875-90. 

Inskriften på latin visar att vänner, kollegor och elever lät resa stenen. 
Skulpturen är signerad ”Bn 1891” (eventuellt Vilhelm Bissen) och gravstenen restes 1892.

Klosterkyrkan.

  Senast uppdaterad 2 december, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 3 december, 2015 av Ingrid André