logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Centrala staden

   Lund växer

Med Centrala staden menas i allmänhet de områden som ligger innanför det som en gång var den medeltida stadsvall som gick runt Lund. Fram till mitten av 1800-talet bestod i princip Lund enbart av den bebyggelse som fanns ”innanför vallarna”. Mycket att det gamla gatunätet från medeltiden finns kvar. Övervägande delen av bebyggelsen är uppförd under 1900-talet men det finns några 1800-tals hus bevarade också. Från tiden före år 1800 finns bara ett fåtal byggnader kvar. Området Spoletorp ligger mellan Norra kyrkogården och järnvägsspåret och räknas också till den Centrala staden.

  Senast uppdaterad 17 oktober, 2019 av caesax
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén