logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Carl Olbers (1819-1892)

   Lundabor i sten och brons

Professor i praktisk teologi 1863, senare i kyrkohistoria och symbolik.
Domprost och vice ordf. i Lunds domkapitel. Lunds universitets rektor 1872-73.
Göteborgs nation, där Olbers varit inspektor, lät resa gravstenen.

Medaljong av Sven Andersson 1894.

Klosterkyrkan.

  Senast uppdaterad 24 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 3 december, 2015 av Ingrid André