logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

C Wilhelm Blomstrand (1826-1897)

   Lundabor i sten och brons

Professor i kemi.
Inspektor Smålands nation 1863-88. Universitetsrektor 1871-72.
Blomstrand var en framträdande skandinavist.

Gravstenen bekostades av vänner och Smålands nation.
Porträttmedaljong av Walter Runeberg

Östra Kyrkogården.

  Senast uppdaterad 27 oktober, 2019 av caesax
  Publicerad 1 december, 2015 av Ingrid André