logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

C.C. House

   Västerbro

Ett av de hus som ska rivas för att lämna plats för det nya Västerbro är det blott 35 år gamla C.C. House i hörnet av Öresundsvägen och Kaprifolievägen.

Huset uppfördes för Alfa-Laval, och för att möjliggöra bygget hade kommunen på kort tid ändrat detaljplanen. I huset skulle Alfa-Lavals yngsta och mest lönsamma dotterföretag, Alfa Laval Food & Dairy International, flytta in. Dotterföretaget som var i snabb tillväxt arbetade med att sälja hela livsmedelsindustrier och mejerier till olika utvecklingsländer och östeuropa. Tanken var också att huset skulle bli ett ansikte utåt för Alfa-Laval, och därför hade man höga ambitioner när det gällde gestaltning och utförande. Där skulle även finnas möjlighet att ta emot utländska delegationer och det inreddes också speciella vilrum för utländska gäster. Från en liten utsiktsvåning uppe på taket skulle gästerna även kunna se såväl Domkyrkan som Öresund.

Huset ritades av Pierre Dupont vid E.H.K.L arkitektgrupp AB och uppfördes av AB Projektgaranti, ett dotterbolag till JM-bygg. För bygget användes konceptet ”Construction managment” där byggande och projektering skede samtidigt, och i slutet av 1987 stod det nya huset klart.

Byggnadskomplexet omfattar totalt 9 800 kvadratmeter våningsyta. Det består av två parallella fyravåningslängor som innehöll kontorsarbetsplatser för 240 anställda samt en envåningslänga med matsal, kök och en hörsal. De tre byggnadsdelarna binds samman av ett kommunikationsstråk vinkelrätt mot de tre längorna. De gestaltningsmässiga ambitionerna var höga, till de höga fyravåningslängorna fogades delar i tre våningar och andra byggnadsdelar som bröt upp de stora byggnadsvolymerna i mindre delar. Långsidorna är uppbyggda av betongelement som har behandlats så att man kunde tro att de var huggna i vit kalksten. Elementen utgör liggande rektanglar där en slätpolerad ram omger fält med diagonala räfflor.

Redan under byggtiden stod det klart att huset blivit för stort för Alfa-Lavals behov. Marknaden för Alfa-Lavals mejerimaskiner hade minskat drastiskt sedan EG 1986 hade beslutat att minska på mjölkproduktionen. Därför behövde företaget dra ned på personalen och fått kontorsytor över. Alfa Laval Food & Dairy International flyttade aldrig in i byggnaden, som i stället till större delen hyrdes ut till andra företag medan Alfa-Laval själv enbart disponerade en mindre del.

Trots allt tycks det ändå ha blivit en god affär för Alfa-Laval. Huset hade kostat 60-65 miljoner kronor att bygga, men köptes 1988 av Ciconia Fastighets AB för 80 miljoner. Ciconia hade under 1980-talets fastighetsbubbla köpt på sig en mängd fastigheter och gick i konkurs 1991 med en miljardförlust. Innan dess hade man dock hunnit bygga om matsalen till en restaurang. Restaurangen hade stängts 1991 men 1992 öppnades en ny lunchrestaurang och diskotek med Johan Piplow som krögare. Efter något år köptes huset av fastighetsbolaget Briggen och fungerade under ett antal år som ett företagshotell.

Byggnadskomplexet ägs 2022 av Ikano Bostadsutveklingsaktiebolag och står tomt i väntan på rivning. Samtidigt pågår en diskussion om det är möjligt att få tillstånd en återanvändning av det material huset är byggt av.

Text och foto: Otto Ryding

Samtliga artiklar om Västerbro hittar man här.

  Senast uppdaterad 19 februari, 2023 av Kristoffer Lindblad
  Publicerad 19 februari, 2023 av Ingrid André