logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bondeuppror

   Lund i årtal

bondeuppror

Bondesamhället – med stöd från adeln – kämpade mot kyrkan.

1180 reste sig den skånska allmogen mot ärkebiskop Absalon, det var bland annat ett strikt utkrävande av biskopstiondet som var orsaken. Absalon fick fara till Lund där de kungliga ombudsmännen råkat illa ut vid landstinget; en hade till och med fått rädda sig in i Domkyrkan. Ärkebiskopen lyckades inte dämpa upprorsstämningen och vid ett prästmöte i Lund lät han påbjuda att kyrkorna i Skåne skulle stängas. Landsdelen skulle läggas under interdikt. Skåningarnas representanter fick kännedom om Absalons avsikter och samlades hotfullt beväpnade framför Domkyrkan. Interdiktet genomfördes aldrig.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André