logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bondeuppror slås ner

   Tidslinje - Lund i årtal

bondeupprorNER

1182 förlorar en skånsk bondehär ett slag mot kungamakten, troligen vid Höje å helt nära Lund. Samma år kväser ärkebiskop Absalon de upproriska skåningarna vid landstinget i Lund. Till sin hjälp har han själländska trupper.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén