logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bommen

   Kvartersnamnen inom vallarna

Bommen ortofoto 5
Kvarteret Bommen infattas av Korsgatan, Hospitalsgatan, Södra Esplanaden och Prennegatan.
I södra änden på Prennegatan fanns en gång en bom kallad Blinda Bommen som markerade stadens gräns mot Lilla Råby.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 26 juni, 2018 av Ingrid André