logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bokcafét – S:t Petri Kyrkogata 7

   Butiker | Lunds historia

BokC0002

Som en följd av 1960- och 1970-talets vänsteruppsving etablerades en rad små radikala boklådor i många länder. Lund fick sin i mars 1970, en bokhandel kombinerad med ett litet kafé. Det var klassisk kafémark: här låg en gång Petri Pumpa där Frans G. Bengtsson brukade spela schack. Nu fanns åter ett schackspel men det användes inte mycket utan det diskuterades politik.

Det var ideella krafter som stod bakom finansieringen, ombyggnadsarbetet och en stor del av den dagliga driften. Till skillnad från de flesta vänsterboklådor vid denna tid var Bokcafét ekumeniskt och icke-sekteristiskt i den bemärkelsen att ingen specifik politisk organisation stod bakom och att sortimentet av böcker och tidskrifter var mycket brett. Därmed fick Bokcafét ett rykte som det bästa i sitt slag i hela Norden. En omfattande postorderverksamhet utvecklades och inte minst danskar kom över och handlade.

Men vid mitten av 1980-talet hade tidsandan förändrats. Vänstern var på reträtt. Radikalismen tog sej alltmer uttryck i miljörörelse och musikrörelse men där lästes inte så mycket böcker. Bokcafét gick i konkurs men hade spelat en intressant roll i Lunds politiska och intellektuella liv.

Text: Gunnar Sandin

Att läsa:
Olofsson, Gunnar, ”Från entusiasm till konkurs”, i Vid pass 8000 rutor, 1990.

  Senast uppdaterad 17 januari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 18 mars, 2010 av Rune Källén