logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bödelsyxa från 1400-talet

   Spadtag

Yxan återfanns 1958 i en senmedeltida, timrad brunn väster om Bredgatan. Den mer än sju meter djupa brunnen hade använts från 1500-talets början och slutgiltigt fyllts igen omkring 1650.

Det märkligaste med yxan är dess graverade dekor. På högersidan finns ärkebiskop Brostrups vapensköld och en man i mitra. Bokstäver i form minuskler finns på och runt skölden. På den skadade holken syns bokstäverna … as. Det fullständiga ordet kan ha varit primas för ärkebiskop.

Vänstersidans dekor har ett krönt h för kung Hans. En stor cirkelrosett hänger samman med en stegelik gravering. Upptill finns texten s mari(a) för den heliga jungfrun. Det är lite frestande att i dekoren se straffredskapen hjul och stege.

Jens Brostrup tillhörde den själländska adeln. Han och kung Hans var på olika plan nära förbundna med varandra och 1483 krönte ärkebiskopen sin kung i Köpenhamn. Brostrup var ärkebiskop 1472-1497 och Hans kung 1481-1513.

Vilken funktion har yxan haft? Eggen är osliten. Det 18,5 cm långa bladet är påfallande tunt och förhållandevis lätt. Egghöjden är 12,9 cm. Yxan uppvisar stor likhet med senmedeltida stridsyxor och var inte ett arbetsredskap.

Ragnar Blomqvist avvisade bödelsalternativet och föreslog en symbolisk funktion som processionsyxa i Brostrups väpnade följe. Undertecknad menar dock att yxan mycket väl kan ha varit knuten till exekverandet av dödsstraff på Stortorget. Hos Adam av Bremen finns vid beskrivningen av Skåne en anteckning om att ”yxan hänger öppet framme på torget och hotar de anklagade med dödsstraffet”. Kungen och ärkebiskopen stod som garanter för freden i Lund och det är högst rimligt dessa potentater fanns angivna på bödelns bila.   

Text: Claes Wahlöö. Bilder från Kulturens årsbok och Lunds historia 1.

Läs mer:
Blomqvist, Ragnar, Skatter ur en brunn. Kulturen 1958.

  Senast uppdaterad 23 februari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 23 februari, 2020 av Ingrid André