logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bengt Jönsson (1849-1911)

   Lundabor i sten och brons

Professor i botanik.
Professor från 1902 och universitetsrektor 1909-11.
Förestod frökontrollanstalten i Lund till 1902.
Aktiv i tillkomsten av Sveriges första växtfysiologiska institut i Lund.

Klosterkyrkan.

  Senast uppdaterad 24 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 2 december, 2015 av Ingrid André