logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Banmästaren

   Kvartersnamnen inom vallarna

Kvarteret Banmästaren infattas av Svanegatan, Badhusvägen och stambanan.
Banmästaren är Lunds minsta kvarter. På dess enda tomt står ett hus som var bostad för en banmästare vid SJ. Han hade ansvar för den dagliga tillsynen av en järnvägssträcka. Huset uppfördes1863, fjorton år innan vägporten under järnvägen tillkom.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 26 juni, 2018 av Ingrid André