logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Avloppssystem anläggs

   Lund i årtal

Avlopp2

1887 fattas beslut om anläggandet av ett avloppssystem i Lund. Det kommer att ta hela 1890-talet att lägga ner rören. Grävningsarbetena blir upptakten till lundaarkeologin, eftersom Kulturen samlar in de fynd som gjordes

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén