logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Aten och övre Aten

   Akademiska Föreningen - AF

Athén Aten
Foto: AF:s arkiv

Aten
Akademiska Föreningens läsrum, ursprungligen benämnt Ateneum, men som snart kom att kallas Aten. I denna avdelning fanns tidningar och tidskrifter till fritt begagnande av AF:s medlemmar. Aten blev snart en av de populäraste inrättningarna på AF.

Länge var Aten beläget i rum på bottenvåningen vettande mot Sandgatan.

Aten med läsrummet mot Sandgatan under tidigt 1900-tal. Möblemanget är ritat för Aten av Helgo Zetterwall. Foto: AF:s arkiv.
Samma rum efter renovering 1924, då det ändrades från läsrum till klubbrum. Foto: AF:s arkiv.

Vid den stora ombyggnaden 1953 fick Aten avsevärt större lokaler och upptog hela bottenvåningen i husets södra del, omkring 900 m2.

1953 byggdes den tidigare gården mot S:t Annegatan in och Aten upptog nu hela bottenvåningen. Vy från söder. Foto: Lennart Gullberg.

Aten var den naturliga samlingspunkten i Lund dit man kunde gå bara för att läsa, prata, dricka kaffe spela schack och bräde eller bara kolla vad som var på gång. Aten har beskrivits som ”studenternas vardagsrum”. Statsministern Tage Erlander sade sig ha tillbringat en stor del av sin studietid på Aten. När han blev statsminister skrev Lunds Dagblad lakoniskt: ” Till Sveriges statsminister har utsetts fil kand Tage Erlander, Värmlands nation”.

Athén Aten
Del av Aten efter 1953 med trappan till Övre Aten i bakgrunden. Till vänster den gamla huvudingången mot Tegnérsplatsen.

En välkänd företeelse var förr begreppet ”Lista på Aten”. På Aten lade man ut anmälningslistor till nationsfester, föreningsmöten, uppvaktningar m m. Två berömda konstverk prydde väggarna, Marcus Larssons ”brinnande ångbåt” och Ehrenstrahls porträtt av Carl X Gustaf. Det förra var en gåva av konstnären 1859 och målades på AF inför publik på tio timmar vilket intygas på baksidan. Konstnärens enda krav var att förses med rhenvin samt underhållas av kvartettsång. Det fete kungens porträtt blev herostratiskt ryktbart 1968 då det skars i bitar med en polissabel. I sabelns andra ände fanns en av de mest kända av tidens aktivister. Kungen pusslades dock ihop igen och ansågs då se bättre ut än före massakern. Atens stolta historia gick dock mot sitt slut. Ordningsproblemen blev allt svårare, knarkhandel florerade och 1973 stängdes Aten för gott. Ett litet ”restAten” fanns visserligen kvar till 1976 men sedan var det förbi. Istället drog Akademibokhandeln in i lokalerna. 2004 öppnade Aten på nytt som plats för studier men också för olika arrangemang.

Övre Aten
Vid en ombyggnad på 1880-talet skapades den svit av rum som ligger på första våningen mot Tegnérsplatsen i på Akademiska Föreningen. Den kom att kallas ”Gamla festvåningen” och användes vid större fester samt någon gång för sammanträden. På 1920-talet var rummen ganska slitna och användes inte mycket. Samtidigt var Aten trångbott och i kårtidningen Lundagård riktades kritik mot AF:s lokaler under rubriken ”Lunds hemlöse student”.

Idén uppkom att ta den gamla festvåningen i anspråk för att utvidga Aten. Genom att ta upp en trappa från bottenvåningens Aten skapades ett ”Övre Aten”. Rummen möblerades med äldre möbler från andra delar av huset och behängdes med konst från Skånska Konstmuseums samlingar. Härigenom skapades ett antal vackra ljusa rum som reserverades för läsning. På Övre Aten skulle det vara tyst och rökning liksom all förtäring var bannlyst. Det nedre Aten fick därför heta ”Prateneum”. På Övre Aten fanns de flesta svenska liksom de större nordiska tidningarna och tidskrifterna samt nyutkommen nordisk skönlitteratur. Rummen användes även i samband med större fester. 1953 års ombyggnad berörde Övre Aten i mindre grad och rummen bibehöll sin funktion. Idag är Övre Ateneum en av de bäst bevarade miljöerna i föreningshuset och en stor del av den ursprungliga inredningen finns kvar. I rummen hänger ett urval ur AF:s konstsamling med bl a Marcus Larssons ”brinnande ångbåt” och Ehrenstrahls Carl X Gustaf.

Text: Göran Larsson

  Senast uppdaterad 12 maj, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 12 maj, 2024 av Ingrid André