logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Armaturen

   Kvartersnamnen inom vallarna

Armaturen ortofoto 9
Kvarteret Armaturen infattas av Trollebergsvägen, stambanan, Svanevägen och Gasverksgatan.
Bakom namnet ligger naturligtvis ”Armaturfabriken Carl Holmberg” som etablerades 1890 och sedan byggdes ut 1896 och 1906. Armatur var utrustning till ångpannor.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 26 juni, 2018 av Ingrid André