logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ytterligare ett rådhus byggs

   Lund i årtal

radhus

1837 kan ännu ett rådhus – Lunds sjätte sedan medeltiden – invigas. Det är ritat av C.G Brunius. 1735 års rådhusbyggnad hade rivits.

Läs mer om Rådhuset här

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén