logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Anna Helena Hasselgren (1830-1894)

   Lundabor i sten och brons

Affärsidkare. 
Som änka efter Jonas Hasselgren drev hon hans bleckslageriverkstad vidare.
Hon hade även en lamp- och bleckslageriaffär på Skomakaregatan 2.

Minnesmärket på familjegraven utfört på 1930-talet.

Östra kyrkogården

  Senast uppdaterad 24 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 1 december, 2015 av Ingrid André