logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Allhelgonakyrkan invigs

   Tidslinje - Lund i årtal

BV allhelgonakyrkan

1891 invigs den av Helgo Zettervall ritade Allhelgonakyrkan – den första i Lund sedan 1300-talets mitt.

Läs mer om Allhelgonakyrkan här

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén