logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Allhelgonakyrkan – från förfall till juvel

   Byggnader

GNart003

Visst lyser och skimrar hon som en juvel, Allhelgonakyrkan. När ett hundraårigt lager av sot, damm och smuts tvättats bort framträder den ljusa stjärnkupolen som den var från början. Kyrkoherde Sten Hallonsten berättade medryckande om den lyckosamma restaureringen när han tog emot Gamla Lund och besökande medlemmar i Malmö Kulturhistoriska Förening. Men för tjugo år sedan var det hot om både rivning och försäljning av kyrkan.

K Arne Blom gav en bakgrund till Allhelgonakyrkans plats i kyrko staden Lund. I vår sekulariserade tid har många lundabor undrat varför denna stora kyrka kom till. Men den fyllde ett stort och akut behov när den var ny. När industrialiseringen tog fart på senare delen av 1800-talet började Lund växa. Många lantarbetare med familjer flyttade till stan för att få en bättre utkomst.

De nyinflyttade varkyrksamma och trots att mässorna dubblerades i Domkyrkan och Klosterkyrkan så räckte det inte. Därför behövdes en ny katedral. Helgo Zettervall utsågs till arkitekt och Allhelgonakyrkan invigdes 1891. Namnet fick den efter klostret som legat strax norr om UB. Kyrkan är ett vackert exempel på vad som orättvist nedsättande ibland kallas eslövsgotik. Den har 2000 sittplatser och en enastående akustik.

Men byggnaderna underhölls dåligt och under 1900-talets senare hälft tog förfallet fart. År 1976 skrev lokaltidningarna om rivningshot. Kyrksamheten var inte heller så stor längre och dessutom byggdes flera stadsdelskyrkor när Lund expanderade.

Utdömd rivningskyrka

– När jag 1984 efterträdde Per Blomquist som kyrkoherde så beklagade han att jag hade fått en rivningskyrka. Då var kyrkan utdömd. Stjärnhimlen var hårt smutsad och här fanns stora fukt- och mögelskador, berättade Sten Hallonsten. (Ändå hade kyrkan klassats som omistlig av kommunens inventeringskommitté när den lade fram sitt betänkande Lunds stadsbild år 1968…)

Kyrkosamfälligheten försökte sälja Allhelgonakyrkan – för en krona. Ingen ville köpa. Ar 1990 erbjöds universitetet att ta över den som komplement till UB men svarade inte ens.

Vändningen kom när samfälligheten hade utarbetat planer att bygga ett församlingshem inne i kyrkan. Då satte riksantikvarien ner foten och tillät ett önskat bygglov utanför. Ämbetet påminde också om att Allhelgonakyrkan är ett av Helgo Zettervalls bäst bevarade verk och att det skulle vara ett ”helgorån” att låta den förfalla helt. Nu beslöt kyrkofullmäktige att kyrkan skulle restaureras. Tornet har klätts om med nya kopparplåtar och det 650 kilo tunga järnkorset monterats ner och rostskadoma lagats.

Invändigt har kyrkan tvättats, målningar och skador har lagats av specialister. De vackra ljuskronorna har kompletterats med diskreta spotlights som framhäver tegelväggarnas varma färg och lyster.

– Idag är det inte tänkbart varken att riva eller sälja vår kyrka. Det är en juvel och vi gratulerar oss till att ha fått detta sköna rum, säger Sten Hallonsten. Restaureringen har kostat ca 33 miljoner kronor – och är inte klar ännu. I nästa etapp ska bland annat absiden rengöras.

Den förnämliga akustiken gör konserter och andra musikevenemang extra njutbara och det är mycket musik i kyrkan. Gamla Lunds besök avslutades med att kyrkans organist Johan Magnus Sjöberg bjöd på en uppskattad orgelkonsert.

Text: Solveig Ståhl, Gamla Lund Nytt.-..

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén