logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Alla dessa kvinnor

   Lunds historia

Jackelen Antje

När Svenska kyrkan väljer Antje Jackelén som första kvinnliga ärkebiskop hämtas hon från Lund.
Christina Odenberg blev Sveriges första kvinnliga biskop med säte i Lund.

Nyligen fick domkyrkoförsamlingen sin första kvinnliga domprost med Kerstin Hesslefors Persson.
Lena Sjöstrand är Domkyrkans kaplan, den andra i ordningen i Lund.

Kulturportalen träffar Antje Jackelén en snöig fredagsmorgon i samband med morgonmässan i domen och undrar vad det är som är så särskilt med Lund och kvinnorna.

— Jag tror inte vi är så särskilda i Lund. Men vi fick en föregångare i Christina Odenberg. Hon öppnade dörren för kvinnorna. Det är som det jag själv upplevde som ung präst. I bland fick jag höra av församlingsbor att man inte mött en kvinnlig präst förut men nu när jag fanns så...

Det är lätt att uppleva en öppenhet i Lunds stift. Är det högt till tak här i Lund?

Vi har en stark önskan att förhålla oss till tidens frågor utan att ge avkall på traditionerna. Det kanske har att göra med att Lund är en universitetsstad där man gärna provar något nytt samtidigt som man håller fast vi vad som varit, säger Antje Jackelén och citerar Lunds universitets devis: Beredd till bådadera (Ad utrumque paratus).

På frågan om det är viktigt med kvinnliga ledare i kyrkan blir det ett kort svar.

Annars går man miste om halva kompetensen.

I sommar lämnar Antje Jackelén Lund för Uppsala.

— Uppsala är en fin stad men visst finns det en bävan inför att lämna Lund. Jag har trivts så bra i Lund. Och jag älskar Lunds domkyrka. Den är mjuk, rund och robust. Att barnen och barnbarnen finns här i Lundatrakten finns ju också i tankarna inför att jag ska flytta.

Många kvinnor i Lund
Lund har visat kvinnliga framfötter också i den profana världen. Boel Flodgren blev Sveriges första kvinnliga universitetsrektor 1992. Hon efterträddes av en man, som efterträddes av ännu en man.

I Lunds kommun var den kvinnliga representationen lite bättre förr. Gun Hellsvik (M) var kommunstyrelsens ordförande på 1980-talet. Hon efterträddes av Annika Annerby Jansson (M). I början av 1990-talet var alla Lunds kommunalråd kvinnor, Annika Annerby Jansson, Christine Jönsson (M), Tove Klette (FP) och Margareta Dovsjö (S). Ingen annan kommun i landet hade endast kvinnor i kommunledningen.

Männen har kommit tillbaka
Men männen kom tillbaka. Nu har Lund fem kommunalråd, två är kvinnor: Tove Klette och Anna-Lena Hogerud (S). Annika Annerby Jansson har rollen som kommunfullmäktiges ordförande både i Lunds kommun och i Region Skåne.

Hon och Christine Jönsson slog in kilar i mansväldet när de på 80-talet var ordförande i traditionellt manliga nämnder, fastighetsnämnden respektive byggnadsnämnden. Nu besätts dessa positioner av män.

Text: Ingrid Nathéll, foto: Gunnar Menander
(Skrivet 2014-01)

  Senast uppdaterad 21 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 23 januari, 2014 av Ingrid André