logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Åke Hans och korsriddarna

   Byggnader

GNart009

En sen natt i maj år 1976 brann det i Lund. Branden kan på intet sätt jämföras med storbranden år 1678 utan det var den anrika krogen Åke Hans som stod i ljusan låga. Krogen låg i ett gammalt korsvirkeshus inne på gården med adressen Bredgatan 5. Fastighetsägarna var då och är fortfarande Lunds Fabriks- och Hantverksförening.

Krogen hade startats redan år 1850 i krögaren Svenning Rydings regi, men det var en senare krögare som hette Åke Hansson som gav krogen namnet Åke Hans. Det blev ett populärt matställe för studenter och bland gästerna fanns berömdheter som Falstaff Fakirs alter ego Axel Wallengren och August Strindberg.

När lågorna lagt sig visade det sig att branden var anlagd. Misstankarna föll på de fyra engelsmän som drev krogrörelsen och som hävdade att stora ekonomiska värden lagts i aska. Engelsmännen dömdes till flera års fängelse för dådet. Restaurangrörelsen fortsatte under ett par års tid i den angränsande matsalen Fakiren, men stängde för gott den 31 maj år 1978.

Vad de flesta kroggästerna inte tänkte på när de satt och drack sin öl var att tomten tidigare hyst Johanniterordens högkvarter i Skåne. Ruinerna blottlades redan år 1914 och dokumenterades av Kulturens arkeolog Pär-Axel Olsson.

Johanniterna hade sitt ursprung i ett pilgrimshospital i Jerusalem och rörelsen grundades troligen kring år 1070. Den reformerades under korstågens gyllene era och blev år 1145 en riddarorden som hämtade sin inspiration från Tempelherrarordern. Huvuduppgiften för Johanniterorden i Danmark var att bistå med korstågspredikningar och insamla nödiga medel till korståg, som allmosor och indrivning av arrenden.

Etablerades år 1164

Johanniterorden etablerades i Skandinavien år 1164 och erhöll omfattande förläningar av bland annat Kung Valdemar och ärkebiskop Absalon. Det skandinaviska huvudklostret för Johanniterna låg i Antvorskov på Själland. I takt med att fler donationer berikade ordern anlades kommendergårdar för att administrera den växande godsmassan i Danmark, och i Skånes största stad Lund anlades en kommendergård. Många av dessa gårdar växte snart ut till verkliga klosteranläggningar, dock fanns i Lund inte förutsättningar för att utveckla rörelsen till ett kloster.

Tack vare Pär-Axel Olssons insats vet vi att Johanniterna residerade i ett stort och påkostat stenhus vid Bredgatan. Söder om gården låg Sankt Peters kyrka. Det skriftliga källmaterialet om Johanniterorden i Lund är tämligen magert och den äldsta uppgiften är daterad till år 1311 då kommendator Johannes undertecknade ett köpebrev. Kommendatorn var inom de andliga riddarordnarna benämningen på föreståndaren för ordenshuset. Godset i Skåne omfattade 46 går- dar och jordar. Jordagodset och tomten i Lund skiftades år 1496 med adelsmannen Poul Laxman, och Johanniterorden försvann från Lund och Skåne.

Text: Karl-Magnus Lenntorp, arkeolog, Kulturen. Gamla Lund Nytt nr 3 2008

  Senast uppdaterad 17 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén