logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wieselgrens minne – Kiliansgatan 9

   Byggnader

WieselgrensSol

Huset byggdes 1906 som föreningslokal för nykterhetsföreningen och ersatte då ett äldre hus på tomten som tillhört Godtemplarorden. Två gårdshus i tegel i två våningar fanns tidigare. Det sista revs 1967.

Nykterhetsföreningens hus har under många år använts av socialhögskolan. Därefter disponerades det av Kursverksamheten som hade sin undervisning i konsthantverk förlagd här. 1981 renoverades byggnaden och användes då för utbildning av präster. Numera finns Folkets Hus där.

Tvåvåningsbyggnad i tegel med fasader i röd maskinslagen tegel med bågar och friser av cementputs och dekor av prefabricerade mönsterplattor i cement. Fasaden är asymmetrisk och har vid östra sidan en risalit med krönande gavelparti.

Stora, rundbågiga fönster med poster och överstycken i natursten. Östgaveln, som vätter mot den öppna planen på granntomten, är utförd i samma röda tegel som gatufasaden och har horisontella band och mönster i vitt tegel. Gårdsfasaden har gult tegel med runda blinderingar och mönstermurning i rött tegel.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

Wieselgren – studenthemmet som aldrig blev av.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén