logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Utrymt fredsfält

   Konst

Chillida 2

Eduardo Chillidas skulptur från 1972 bortfördes 23/9 2018 från Stortorget. Förvisningen av ”Campo espacio de paz” uppges vara tillfällig (upp till några år!!!) och ha samband med en ombyggnad av Stadshallen.

Den kvarlämnade skylten kan tyvärr ge den tillfällige turisten intrycket att han står inför verket när det i själva verket är fråga om skulpturens underlag av breda kantstenar.

Under förvisningstiden kan det vara dags att revidera den svenska titeln. Minst bör ”Rymdfält av frid” ändras till ”Rymdfält av fred” alternativt det mer poetiska ”Fältrymd av fred”. Det var inte någon ankeborgsk frid konstnären hade i tankarna utan fred i världen.

Om Cillidaskulpturen

Text och foto: Claes Wahlöö

2018-10

  Senast uppdaterad 16 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 13 oktober, 2018 av Ingrid André