logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Universitetets historia i korthet

   Universitet

LU vapen

Vid freden i Roskilde 1658 förlorade Danmark de sydliga landskapen Skåne, Blekinge och Halland till Sverige. Lunds universitet grundades 1666 som ett led i försvenskningen av Skånelandskapen. Det hade tidigare funnits ett studium generale (ungefär högskola) för blivande präster i Lund, grundat 1438 och i funktion in på 1500-talet.

Det nya universitet fick namnet Regia Academia Carolina – Kungliga Karolinska Akademin. Från början fanns det bara fyra fakulteter: teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska.

LU Kungshus

Kungshuset – det första universitetshuset

Universitetet saknade från början egna undervisningslokaler. I slutet av 1600-talet donerade Karl XI Kungshuset i Lundagårdsparken till universitetet som då fick sin första huvudbyggnad. Den nuvarande huvudbyggnaden, Universitetshuset, invigdes 1882 och ritades av arkitekten Helgo Zettervall.

Universitetets egentliga uppsving kom under 1700-talet. Nya lärostolar inrättades och antalet studenter ökade. 1852 fick universitetet nya statuter (regler) som ersatte föråldrade bestämmelser och staten övertog det ekonomiska ansvaret. På 1880-talet började för första gången en liten skara kvinnliga studenter i Lund.

Fakulteterna blir fler

I slutet av 1800-talet delades den filosofiska fakulteten upp i en humanistisk och en naturvetenskaplig fakultet. 1964 bröts de samhällsvetenskapliga ämnena ut ur den humanistiska fakulteten. 1969 blev Lunds Tekniska Högskola, LTH, teknisk fakultet. Senare har bland annat Ekonomihögskolan och den konstnärliga fakulteten tillkommit.

Universitetshuset

År 1900 fanns det bara 1 000 studenter i Lund, en liten elit som utbildades till högre statliga tjänster som präst, lärare, läkare och jurist. Lunds universitet har vuxit kraftigt under hela 1900-talet och är i dag en av Skandinaviens största institutioner för forskning och utbildning.

Text: Lunds universitet, foto: Gunnar Menander

Läs mer:
Lärdomens Lund : Lunds universitets historia 1666-2004 / Carl Fehrman, Håkan Westling, Göran Blomqvist. 2004.

  Senast uppdaterad 13 september, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 29 september, 2013 av Ingrid André