logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadshallens historia

   Byggnader

stadshall10

Stadsfullmäktige tillsatte 1930 en kommitté, som skulle utreda frågan om uppförande av en konserthusbyggnad m. m. Efter diverse turer och en arkitekttävling framlade kommittén 1941 ett förslag omfattande ett nytt byggnadskomplex längs Stortorgets hela östsida. Förslaget kom aldrig till utförande men diskussionen fortsatte. Under tiden hade bland allmänheten en allt kraftigare opinion växt sig stark för ett bevarande av det gamla rådhuset. Efter en ny arkitekttävling och heta debatter kom man 1963 äntligen fram till ett definitivt beslut enligt vilket en ny stadshall skulle uppföras vid sidan om och bakom det gamla rådhuset, som skulle få ligga kvar.

san__031_Stadshallen_fr_Botulfsplatsen

Huset genomgick en kraftig ombyggnad 1968, då det gamla trapphuset revs ut och putsen delvis knackades ned och teglet i stället skrapfogades för att ”passa ihop” med stadshallen.

Ytterdörrarna med skurna rosetter är nya efter gammal förebild. När domstolsväsendet 1976 flyttade ut ur huset, försvann den formella grunden för benämningen rådhuset. Idag finns i huset kommunalrådens tjänsterum samt lokaler för stadskansliet. Huset är sedan 1974 byggnadsminne.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén