logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sockerbolaget bildas

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria

sockerbolaget

1888 anläggs Sockerraffinaderiet Öresund väster om järnvägen. Det blir fram till nedläggningen 1914 ett av Lunds stora industriföretag med omkring 200 arbetare. Tillverkningen är knuten till ett snabbt uppsving för den skånska sockerbetsodlingen.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén