logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Runstenshögen

   Torg och platser

runsten

I samband med att Föreningen för Skånes fornminnen firade sitt 200-årsjubileum 1868 skänkte man 6 st runstenar till Universitetet. Stenarna kom ifrån olika platser i Skåne: Gårdstånga, Nöbblöv, Skivarp, Vallberg och Vallkärra.

Runstenarna är placerade på en liten kulle framför Palaestra et Odeum. Alla har de runtexter som berättar om hur olika vikingar mött döden på olika platser i Nordeuropa. Från början fanns även den sk Lundagårdsstenen här, men sedan 1956 står denna placerad i entréhallen på Universitetsbiblioteket.

Vallebergastenen

På 1700-talet låg Vallebergastenen i ett gärde vid Valleberga. Den danske fornforskaren Thorsen fann emellertid endast nederdelen av stenen 1845, som då användes som staketstolpe. Arkeologen Nils G Brizelius fann ovandelen 1869 och sammanfogade de båda delarna. Stenen transporterades strax därefter till Runstenshögen i Lund.

Det har spekulerats huruvida de två på runstenen omtalade männen, Manne och Svenne, eventuellt tillhörde det så kallade Tingalidet i England, bildat av den danske kungen Knut den Store efter hans erövring av England 1016. Tingalidet bestod av nordiska krigare som skulle försvara England från yttre fiender, och fick sitt slut 1066 med Vilhelm Erövrarens invasion av England. Manne och Svenne skulle enligt runinskriften ha stupat i västerled och ligger begravda i London. Runformerna, den kristna formuleringen kombinerat med korset på stenen placerar runstenen tidsmässigt till mitten av 1000-talet.

Gårdstångastenarna

gardstangastenen_2

Stenen Gårdstånga nr 2 (Gårdstånga nr 1 återfinns på annan plats) hittades 1867 i kyrkogårdsmuren i Gårdstånga och fördes då till Lund. Det var den skånske runstensforskaren Bruzelius som gjorde upptäckten. Var stenen ursprungligen har stått kan man inte veta men det är troligtvis någonstans i närområdet.

Inskriptionen lyder ”Usti och Gunnar reste stenar dessa efter kn … björn, kamraterna sina. Dessa kämpar vorovida kända i viking”

gardstangastenen_3

Gårdstångastenen nr 3 är också placerad här, och också denna togs fram ur kyrkogårdsmuren i Gårdstånga 1867.

Inskriptionerna lyder ”Asser satte stenar dessa efter Tobbe”. Runorna avlutas med ett intressant hammartecken, som kanske tyder på att man ville markera att man tillhörde asatron.

  Senast uppdaterad 30 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén