logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rönströmska skolan

   Byggnader | Lunds historia | Skolor

ronstromska

På Stora Södergatan 57 låg förr i världen Den högre elementarskolan för flickor. Det var det långa och officiella namnet. I dagligt tal kallades den för Rönströmska skolan och var uppkallad efter dess legendariska föreståndarinna Anna Rönström.

Redan 1871 hade hon öppnat sin skola fast då på Nygatan. Senare var den placerad såväl på Winstrupsgatan som på Klostergatan, innan den definitivt fick sin plats vid Stora Södergatan. Rönströmska skolan fanns kvar till 1933 då en kommunal flickskola kom till.

Anna Rönström själv avled dock redan 1920. I en minnesruna berättas om hur hon tidigt förde fram nya pedagogiska idéer. I skolans redogörelse för läsåret 1910-1911 ger hon själv en historik över de fyrtio år som skolan funnits och sprider några tänkvärda ord om hur önskvärt det vore med en praktisk, medborgerlig fortsättningsklass:

”Ju mer kvinnors arbetsområde vidgas, ju nödvändigare blir det, att de erhålla grundlig kunskap om det, som hör till samhällslivet. Och ännu en sak ­– det är inte nog med teoretiska kunskaper, det behöfves också duglighet för arbete, och för att vinna duglighet fordras öfning”.

Den byggnad som stod kvar längst var gymnastiksalen som senare kom att bli känd som danshaket Södran, Lunds svar på Nalen i Stockholm.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 20 februari, 2011 av Rune Källén