logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Akademiska föreningens hus byggs om 1909 – 1911

   Byggnader | Historiska bilder | Universitet

af_1909_1911_banner
af_1909_1911_banner

De äldsta delarna av Akademiska Föreningen byggdes 1851 och ritades av arkitekten H J Strömberg. 1868 kom tillbyggnaden mot Sankt Annegatan till, men redan 1880 började man planera för en ny tillbyggnad. Den kände arkitekten Helgo Zettervall ritade ett förslag och de hus som var belägena norr om det befintliga AF-huset köptes in. Zettervalls förslag kom dock aldrig att genomföras, utan istället var det ett förslag från Landskronaarkitekten Fredrik Sundbärg som påbörjade att byggas 1909. Denna ombyggnad av Akademiska Föreningen stod färdig 1911 (senare har flera ombyggnationer gjorts).

Bildsviten är från Kulturens arkiv i Lund och visar AF före 1909, de hus som köptes in och revs, byggarbetet samt det färdiga resultatet efter 1911.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2020 av caesax
  Publicerad 2 december, 2009 av Rune Källén