logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nyplåtat vid L Gråbrödersgatan

   Byggnader

Nyplåtat

Det mäktiga tornet på hörnhuset L Gråbrödersgatan/Kyrkogatan har under  2016 fått sin huv reparerad och omtäckt med kopparplåt. 
Än så länge   lyser plåten blank och grann. Spiran är ny med förgyllda detaljer.   
Byggnaden uppfördes uppfördes i två etapper, 1906 och 1911 efter ritningar av T Wåhlin resp. Fr. Fredriksson. Stilen är nationalromantisk.

Text och foto: CW

2016-12

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 20 december, 2016 av Ingrid André