logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nya märkvärdigheter

   Litteratur

Läs om Tufsen, om Vanningadammen, om Vandrande stenar, Fabrikörens gravsten och om Döden i isen. Nu finns det äntligen en ny samling Märkvärdigheter att läsa om. Eller kanske att promenera till och betrakta!


Häftet kostar ingenting.
Kan hämtas i Stadsbibliotekets Lundasamling, Gamla Lunds expedition, Historiska museet och Kulturen. Senare kommer häftet också att finnas på biblioteksfilialerna.
Det första häftet Märkvärdigheter finns fortfarande i Lundasamlingen och Gamla Lunds expedition.

Samtliga Märkvärdigheter i de båda häftena – och ännu fler – finns på Kulturportal Lunds hemsida –
Märkvärdigheter

  Senast uppdaterad 26 september, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 30 augusti, 2021 av Ingrid André