logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Historiska museet

   Byggnader | Museer

RK_LUHM
RK_LUHM

Lunds historiska museum uppfördes som biskopshus 1840-45 efter ritningar av professor Axel Nyström, Arkitekturen efterliknar medeltida rundbågestil. Domkyrkoarkitekten och byggledaren Carl Georg Brunius gjorde ändringar under arbetes gång. 1848 bytte kyrkan huset mot universitetes nybyggnad, Biskopshuset, i Sandgatans norra blickfång. Institutionerna för zoologi, kemi och fysik flyttade in.

År 1917 renoverades huset under ledning av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin för öppnandet av universitets historiska museum, och fick då bl a en ny entré mot Sandgatan. I samband med domkapitlets nybyggnad år 1931 förbands huset i öster med Domkyrkomuseet via en gångbro som också är entré till Domkyrkomuseet. Vid ombyggnad 2005 återställdes huvudentrén mot Krafts torg. Historiska museet är statligt byggnadsminne.

Läs mer om fastigehten och dess historia här.

Källa: Statens Fastighetsverk

  Senast uppdaterad 26 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén