logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Stadshall

   Byggnader

Stadshallen

Lunds Stadshall ligger vid Stortorget mitt i Lund. Den ritades av arkitekten Klas Anshelm och uppfördes 1968. Byggnaden är internationellt uppmärksammad för sitt formspråk och besöks årligen av arkitektstuderande från hela världen. På Lunds stadshall kan man lyssna till konserter och föreläsningar, delta i seminarier och konferenser eller besöka utställningar och mässor.

Huset är i tre våningar med fasad av skrapfogat gult tegel. Sockel avgatsten. Fönstersnickerier etc grå-svarta. Tredje våningen har ett helt fönsterband. Innehåller affärslokaler, konsertsal och kommunfullmäktiges sessionssal. De två sistnämnda sticker upp högre än resten av huset och är utvändigt klädda med gråsvart plåt.

Läs om Stadshallens historia här.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun samt Lunds kommuns hemsida (lund.se)

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén