logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lindforska huset

   Byggnader

Lindforska

Huset ligger på ursprunglig plats och har namn efter professor Anders Otto Lindfors som ägde det 1818—1841. Kulturen har byggt om och anpassat huset för museiändamål flera gånger. Senast för universitetsmuseet som invigdes 1997. Då restaurerades bottenvåningen rumsindelning från 1800-talet. Exteriört återfick huset utseendet vid Kulturens köp 1898.

Efter förvärvet lät Karlin riva ut merparten av innerväggarna för att i väster och öster skapa två stora utställningssalar. Huset var en gång en utpräglad representant för gott borgerligt boende och låg på en tomt där flera nu försvunna ekonomibyggnader fanns. Det är byggt i korsvirke i en för sin tid typisk byggnadsstil. Från början hade det synlig timra, men putsades i början avm1800-talet. Den stora vindskupan mot gården uppfördes också i början av 1800-talet.

Lindfors dog 1841 och därefter ägde hans änka och sedan sterbhuset gården fram till 1882 Lindfors hade köpt fastigheten av Per Henrik Ling som var fäktmästare vid Lunds universitet. Den senare ägde och bebodde huset 1807—1818. Ling är mest känd som den svenska gymnastikens fader men prövade också sin lycka som poet i götisk anda.

Hela bottenvåningen upptas av Universitetshistoriska museet som skildrar Lunds universitets utveckling från grundandet 1666 och fram till våra dagar. På andra våningen finns kontorslokaler för Kulturen.

Läs mer om huset och dess historia här.

Text: Claes Wahlöö, Kulturens årsbok 2003
Foto: Claes Wahlöö

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 5 november, 2009 av Rune Källén