logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lidforss till Biologihuset

   Konst

Lidforssbyst

Bengt Lidforss. eller åtminstone hans byst, är nu hemma – på plats i Biologihuset vid Sölvegatan. Bysten gjordes av hans vän och radikale vapendragare läkaren, ornitologen och författaren Paul Rosenius. Bysten föreställer den unge Lidforss och gjordes efter hans död.
1938 skänktes den till Folkets hus, där den länge fanns på innegården. Bysten flyttades senare till Lidforss-salen. När Folkets hus hyrdes ut till annan verksamhet förpassades Lidforss till en skrubb i källaren. Där återfanns den i samband med firandet av 100-årsminnet av Lidforss födelse.
Och nu ett par år senare är det klart. Bysten lånas ut till Biologihuset, där den välplacerad återfinns i A-husets övre våning.

Text och foto: IA

Läs mer
Om Bengt Lidforss
Rosenius, Paul, De unga gubbarne. 1909. En nyckelroman om kretsarna kring Lidforss; föreningen D.Y.G. och Tuakotteriet.

2018-09

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 16 september, 2018 av Ingrid André