logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ekelund, Vilhelm (1880-1949), författare, den fria versens pionjär

   Profiler

Vilhelm Ekelund föddes 1880 i Stehag, där hans far Johannes Ekelund var smed. Hans mor hade i sin ungdom varit i tjänst hos Victoria Benedictsson och enligt traditionen lär hon ha önskat att en av hennes två söner skulle bli författare.

Vilhelm Ekelund och hans bror Axel skickades först till Gunnaröds privata elementarskola i Billinge. Skolan var en internatskola, men den tog också in barn från trakten.

1894 flyttade familjen till Lund. Vilhelm Ekelund och hans bror började i Katedralskolan. Familjen slog sig först ner på Grönegatan 3, där faderns yrke anges som smed.

1896 hade man enl. skolkatalogen flyttat till St. Södergatan 47, dvs nära skolan. Fadern öppnade ett litet hökeri och i skolkatalogen anges Johannes Ekelund nu som ”handlande”.

Ekelund tog studenten 1898 och skrev in sig vid Universitetet samma år, men bedrev inga reguljära studier och tog aldrig någon examen.

Han kom snart in i de bohemiska kretsarna kring Bengt Lidforss, där även den unge Anders Österling ingick.

Om Ekelunds mor berättar Anders Österling i Under Lundagårds kronor: ”Hans mor såg jag blott en enda gång, då hon inbjöd oss till en kopp choklad; hon hade en vemodig blick och mild stämma, och i hennes inte helt alldagliga typ fanns det en svårbestämbar egenart, som gjorde det plausibelt, att sonens begåvning kommit från henne och inte från den mera robuste fadern

Enligt Edwin Malmström bodde Ekelund år 1900 ”i en ryslig kula i Akademiska Föreningens nordvästra hörn; efter något år utbytte han denna mot en mer beskedlig och fridfull bostad vid Bytaregatan. Sin materiella tillvaro hade han alltjämt i hemmet.

 Ekelund debuterade 1900 i den studentkalendern I skilda färger och utkom samma år med diktsamlingen Vårbris. 1900-1907 gav han ut sju diktsamlingar.

Ekelund bodde kvar i Lund till 1907, även om han, när ekonomin tillät, gav sig ut på resor, bl.a. till Berlin och Venedig.

1908 dömdes Vilhelm Ekelund till en månads fängelse för att han på Styrsö råkat i slagsmål med en länsman. Han ansåg domen orättvis och överklagade ända upp till Högsta domstolen.

Men domslutet stod fast, och Vilhelm Ekelund lämnade Lund och Sverige och flydde till Tyskland och Danmark.

Text: Ingrid André

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Ingrid André