logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vårfruskolan

   Byggnader | Skolor

BV_varfruskolan
BV_varfruskolan

Folkskolebyggnad uppförd i två etapper, 1868 och 1904. Skolan ligger indragen från gatulinjen. Den är två våningar hög, mot väster delvis tre, uppförd i gult tegel på sockel av släthuggen granitkvader. Taket är valmat och täckt med engelsk skiffer. Den ursprungliga arkitektoniska uppbyggnaden bibehölls i huvudsak vid 1904 års tillbyggnad, och den nyare södra delen ansluter så väl till den i norr, att man knappast kan urskilja övergången.

Fasaden är symmetrisk med entrépartierna framhävda genom en i murverket utförd rusticering samt krönande frontoner. l den nya mittaxeln tillfogades senare en större takkupa. Fönstren är i bottenvåningen stickbågiga, i den övre rundbågiga.

BV_varfruskolan02

Gymnastiksalen i norra tomtgränsen byggdes 1904, ritad av A.B. Jakobsson. Envåningshuset vid Tvärgatan hade uppförts redan 1867 av en timmergesäll B. Lindberg, men förvärvades året därpå av staden för att inrymma lärarbostad.

Läs mer om folkskolebyggnader här.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun.

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 19 november, 2010 av Rune Källén