logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gamla kemikum – Magle St Kyrkog 12

   Byggnader | Universitet

BVhistoriskainst

1863 byggdes en envåningsbyggnad i tegel som kemiskt laboratorium på f. d. Maria Magie kyrkogård. Byggnaden sträckte sig från Magie Stora- till Magie Lilla Kyrkogata och vid yttersidorna fanns flyglar mot öster.

1879 skedde en till och påbyggnad. Mot öster gjorde man en tillbyggnad med exakt samma plan som det gamla huset så att en fyrsidig anläggning med inre gård uppstod. Det nya huset uppfördes i två våningar och samtidigt fick den äldre byggnaden en extra våning. Fasaderna kläddes med gul tegel och taket med skiffer. Norr- och sydsidorna av husen är helt släta sånär som på en avtrappad takgesims. Fasaderna mot öster och väster varieras av de två gavlarna som här skjuter fram något framför den övriga fasaden. Gavelspetsarna artikuleras av grunda blinderingar. Fönsterna är i hela huset fyrluftade med spröjs och har brunmålade snickerier.

1959 överläts byggnaden till historiska institutionen som gjorde en del ändringar i interiören. En del av vinden inreddes och i samband med det gjordes takkupor mot gården. Takets ursprungliga skifferbeläggning är utbytt mot grå eternitplattor.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén