logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Televerkets gamla hus

   Byggnader

BV_televerk01

Televerkets huvudbyggnad är en monumental offentlig byggnad i nationalromantikens anda. Huskroppen är asymmetrisk med ett mindre och ett större krenelerat torn samt frontespis med trappgavel. Det branta sadeltaketär täckt med rött, glaserat tegel. Fasaden är murad med mörkt brunviolett helsingborgstegel med sockel, portomfattning och fönsterdetaljer i granit.

Tyvärr förvanskas fasaden av att de stora rundbågiga fönsteröppningarna i andra våningen delvis har murats igen och försetts med två mindre rektangulära fönster. 1980 murades även den monumentala  huvudentrén  igen. 1942—43 skedde en tillbyggnad mot väster i tre våningar med stram fasad i rött helsingborgstegel.

Källa: Bevarandeprogrammet Lunds kommun

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén