logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Om Locus Peccatorum

   Byggnader

Ett envåningshus med sadeltak och hög takresning med två vindsvåningar. Väggarna är uppförda i korsvirke av ek och facken murade i olika mönster av rött tegel. Fönsterna är tvåluftade och tätspröjsade. Norra gavelspetsen i sin översta del klädd med brun panel, taket med rött tegel. Huset ligger i hörnet av Sankt Annegatan och Adelgatan och är det äldsta av tomtens byggnader. Det är troligen uppfört som boningshus åt biskop Papke eller domprosten Humerus någon gång mellan 1693 och 1727. 1807 köpte P.H. Ling gården och lät då reparera den ”västra längan’*, som huset då kallades för att skilja det från en på gården senare uppförd bostadslänga.

Efter reparationen 1807 brandförsäkrades huset och det uppgavs då innehålla fyra boningsrum och kök på bottenvåningen och sex vindskammare. En  uthuslänga fanns då också sammanbyggd med huset i norr. 1811 såldes det tillsammans med en del av tomten, vilken då fick beteckningen 35 A. Denna bytte sedan ägare flera gånger och de omnämnda sex vindskamrarna liksom ibland hela huset torde mestadels ha varit uthyrt till studenter. 1829 hände det så i ett bråk mellan två studenter i huset att den ene slog ihjäl den andre. Det är denna händelse som givit huset dess namn: Locus Peccatorum = syndernas hus.

1834 köptes tomten 35 A av professor Lindfors som även ägde 35 B. 1937 reparerades huset än en gång. När det blev vitrappat utvändigt vet man inte exakt men det har troligen skett i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet när det var vanligt alt putsa korsvirkeshus. Omkring sekelskiftet 1900 fanns en cigarraffär i bottenvåningen och för dess skull fanns också en dörr mitt på gaveln.

1898 kom huset i Kulturens ägo och 1906 togs rappningen på fasaderna bort. Gaveldörren byttes ut mot ett fönster och husets övriga fönster, vilka troligen härstammar från reparationen 1837, byttes ut mot fönster av en äldre typ med tätaspröjsar. Vid denna restaureringen murades även facken om och fick den nuvarande mönstermurningen.

Under den första museietiden användes Locus Peccatorum som konstslöjdsmagasin och utställningslokal. Idag finns här museets kansli och en del tjänsterum.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén