logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkogatan 1

   Byggnader

kyg1

På en framträdande plats i Stortorgets nordvästra hörn skedde 1910—12 en större nybyggnad för Skånska Handelsbanken med Carl Bergsten som arkitekt. Bankbyggnaden är ett vältaligt exempel på den monumentala arkitektur som vid seklets början möjliggjordes av ny teknik och penningstarka byggherrar. Byggnadspartiet mot torget är uppfört i fem våningar och har genom det branta höga takfallet fått en tornliknande prägel. Mot Fiskaregatan har huset fyra våningar. Bottenvåningen är utförd i behuggen granit med stora rundbågiga fönster och hörnpartiet utformat som en loggia med indragen entré. De övre våningarna har handslaget rött tegel med dekorativa detaljer skulpterade i granit. Fasaden är asymmetrisk med oregelbundet placerade och olikstora fönster, burspråk, balkong samt ett mindre gavelparti.

Den norra delen av tomten vid Kyrkogatan 3 utgjorde före 1979 en egen fastighet med beteckningen Apotekaren 4.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 17 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 3 oktober, 2009 av Rune Källén