logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vårfruskolan

   Byggnader | Skolor

GM_varfru

Vårfruskolan ligger centralt belägen i Lund och bedriver undervisning i årskurshomogena klasser indelade i arbetslag. Här finns även fritidshem.

År 1866 fanns det i Lund 1.470 barn i skolåldern. Man ansåg då att de befintliga skolorna inte räckte till, varför man 1867 gav Wilhelm Stenhammar i uppdrag att rita en ny skola. Skolan som invigdes den 9 januari 1869 blev efter 30 år för trång och år 1902 stod en tillbyggnad klar. År 1904 var det åter dags för en tillbyggnad som denna gången fick innehålla gymnastiksal och toaletter.

I januari 1987 var det dags att diskutera nästa tillbyggnad av Vårfruskolan. Under hösten 1992 och våren 1993 var byggandet i full gång och efter att allt inredningsarbetet var slutfört så kunde den nya byggnaden tas i bruk en bit inpå hösten 1993. Förutom aktiviteter inom skolans ram så utnyttjas det nya huset av fritidsförvaltningen, olika idrottsföreningar, privatpersoner m fl.

Texten är hämtad från Vårfruskolans hemsida.
Läs mer om byggnaden och dess historia här.
Läs mer allmänt om folkskolebyggnader här.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 19 november, 2010 av Rune Källén