logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Runt Clemenstorget

   Torg och platser

Clemenstorget ligger omkring 100 meter nordost om Lunds centralstation och är ett av de större torgen i staden. Torget är känt för sin torghandel.

Clemenstorget lades ut kring 1860 i samband med järnvägens tillkomst till staden 1856. Under 1800-talets lopp byggdes sedan flera hus runtom torget, bland annat flera imponerande stenhus på torgets norra och östra sida. På västra sidan ligger tullhuset, numera auktionskammare, och sedan 1997 en gång- och cykelbro över järnvägsstationen. Under lång tid diskuterade man att flytta järnvägsstationen i Lund så att stationen skulle ligga vid Clemenstorget, men detta avslogs efterhand.

Kommunen planerade även för rutnätskvarter öster om torget i 1800-talsanda som heller aldrig kom till stånd. Norr om torget byggdes däremot Spoletorp som är ett exempel på välbevarade lummiga stenhuskvarter från sekelskiftet kring 1900. Åt nordost mot Allhelgonakyrkan byggdes inte de planerade stenhusen, däremot byggdes Lindebergska skolan och Ribblingska sjukhemmet i en lummig och uppskattad parkmiljö. Under senare tid diskuterades en ”saneringsplan” för torget, som slutade i att alla husen utom ett jugendhus från 1900 räddades. Där det huset stod byggdes istället ett varuhus och kontor 1975-1977, en byggnad som dominerar torgbilden kraftigt.

På Clemenstorget var det alltid marknader och kreaturshandeln förr i tiden. På torgets östra sida låg krogen Clemenskällaren där man träffades för att avsluta affärerna.

Läs mer om Clemenstorget här.

  Senast uppdaterad 14 mars, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén